Bedankt!

De petitie is ruim 16.000 keer ondertekend. Wij bedanken alle ondertekenaars hartelijk voor hun handtekening. De petitie is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder leest u wat we hebben bereikt.

Ruim 16.000 handtekeningen!

Op 7 juni jl. heeft de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK, voorheen Levenmetkanker) de petitie Minder kopzorgen bij kanker aangeboden aan de vaste commissie van VWS. De petitie richtte zich op de vergoeding van psychosociale zorg bij kanker (de aanpassingsstoornis) en deze weer terug te krijgen in het basispakket. Mede dankzij u heeft Pia Dijkstra (D66), namens de voorzitter van de VWS commissie, ruim 16.000 handtekeningen in ontvangst kunnen nemen. Dank voor uw steun!

Pia Dijkstra en andere Tweede Kamerleden van VWS tijdens de petitieaanbieding

Aanbieding richtlijn ‘Aanpassingsstoornis bij kanker’

De petitie vond plaats in het kader van een landelijke samenwerking*. Op 15 juni jl. is tijdens een expertmeeting de richtlijn ‘ Aanpassingsstoornis bij kanker’ overhandigd aan Minister Schippers. Deze richtlijn is, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en met financiering van KWF Kankerbestrijding, in afstemming met beroepsgroepen en NFK tot stand gekomen. Door het opstellen van deze richtlijn is er nu een passend indicatie-instrument en een goede behandelrichtlijn. Dit is een belangrijke volgende stap om patiënten de zorg te bieden die ze nodig hebben, in elke fase van hun ziekteproces.

Minister Schippers ontvangt de richtlijn uit handen van dr. Tineke Vos (voorzitter richtlijnwerkgroep)

Pilot ‘Aanpassingsstoornis’ in 2017

Samen met haar partners heeft NFK bij Minister Schippers gepleit voor heropname van de aanpassingsstoornis in het basispakket. Dat kan eventueel als pilot in 2017 vanuit de GGZ-DBC’s. Daarmee kan nog meer inzicht worden verkregen in de omvang van de doelgroep en wanneer men deze zorg nodig heeft (in het ziekenhuis of juist daarna). Hiermee kunnen de werkelijke kosten inzichtelijk worden gemaakt. Met deze pilot voor kankerpatiënten kan meteen ervaring op worden gedaan, die relevant is voor andere ernstige somatische aandoeningen, zodat uitbreiding van de pilot kan worden verkend.

Wat is er bereikt?

Minister Schippers heeft op 16 juni jl. tijdens het Algemeen Overleg Pakketbeheer de Tweede Kamer toegezegd om voor de begroting terug te komen op dit voorstel. Zij erkent dat de zorg niet op alle fronten goed geregeld is en ook dat er gekeken moet worden naar de financiering van de psychosociale zorg na het ziekenhuistraject. Wij zijn blij met deze erkenning en werken graag verder aan uitvoering van de pilot. 

* Partners in het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg zijn: NFK, KWF kankerbestrijding, IKNL, NVPO, IPSO, V&VN Oncologie, PAZ/LVMP en Stichting OOK

 

 

 

Zij vertellen waarom het zo belangrijk is om deze petitie te tekenen

Voor meer motiverende YouTube filmpjes ga naar deze pagina.

Elk jaar krijgen 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij kanker hebben. Een diagnose die inslaat als een bom. Niet alleen bij degene die kanker heeft, maar ook bij de partner, ouders, kinderen en andere naasten. De eerste aandacht gaat uit naar behandeling van de ziekte, naar overleven. 

Maar er is meer. Bijna éénderde van alle patiënten heeft behoefte aan psychosociale zorg. Deze mensen leven met problemen als angst, somberheid of vermoeidheid. Klachten die kunnen vallen onder de noemer aanpassingsstoornis. Problemen die zijn ontstaan dóór de diagnose kanker.

Hiervoor hebben mensen met kanker én hun naasten keihard goede zorg nodig. Psychosociale zorg die deel moet uitmaken van de totale kankerzorg. De behandeling van aanpassingsstoornis moet worden vergoed uit de basisverzekering. Omdat deze zorg - net zoals de behandeling van kanker - onmisbaar is om door te kunnen gaan, weer te gaan werken en het leven opnieuw op te pakken.

Door deze petitie te tekenen help je mee om de zorg rondom de aanpassingsstoornis bij kanker vergoed te krijgen. Zodat mensen minder te kampen hebben met kopzorgen bij kanker.

Veelgestelde vragen